TechnologieE Ink

Výjimečný zážitek, který dělá elektronické čtení příjemným

Základní rozdíl mezi elektronickými čtečkami a různými jinými zařízeními pro zobrazování obsahu (televize, smartphony, tablety atd.) spočívá v technologii obrazovky.

 

Elektronické čtečky používají obrazovku Electronic Paper Display od společnosti E Ink, které se běžně říká elektronický papír.

 

Tento dvoubarevný systém elektronického inkoustu je tvořen miliony drobných mikrokapslí, které mají průměr zhruba jako lidský vlas. Každá mikrokapsle obsahuje kladně nabité bílé částice a záporně nabité černé částice rozptýlené v čiré tekutině.

 

Když je aplikováno kladné nebo záporné elektrické pole, tak se odpovídající částice přesunou na vrchol mikrokapsle, kde jsou viditelné pro diváka. To způsobuje, že povrch na tomto místě zbělá nebo zčerná.

 

 

Výjimečný zážitek, který dělá elektronické čtení příjemným

Základní rozdíl mezi elektronickými čtečkami a různými jinými zařízeními pro zobrazování obsahu (televize, smartphony, tablety atd.) spočívá v technologii obrazovky.

 

Elektronické čtečky používají obrazovku Electronic Paper Display od společnosti E Ink, které se běžně říká elektronický papír.

 

Tento dvoubarevný systém elektronického inkoustu je tvořen miliony drobných mikrokapslí, které mají průměr zhruba jako lidský vlas. Každá mikrokapsle obsahuje kladně nabité bílé částice a záporně nabité černé částice rozptýlené v čiré tekutině.

 

Když je aplikováno kladné nebo záporné elektrické pole, tak se odpovídající částice přesunou na vrchol mikrokapsle, kde jsou viditelné pro diváka. To způsobuje, že povrch na tomto místě zbělá nebo zčerná.

LCD displeje vyžadují pro udržení obsahu na obrazovce konstantní přísun energie, oproti tomu E Ink displej potřebuje energii pouze ke změně polarity elektrod v konkrétní oblasti. To znamená, že vaše čtečka spotřebovává energii pouze při otáčení stránek, a proto může vydržet až jeden měsíc na jedno nabití.

 

Zařízení E Ink dokážou snížit spotřebu energie dokonce ještě víc, a to tím způsobem, že při otočení stránky změní pouze pixely, u kterých je to zapotřebí. Jinými slovy, pokud určitý pixel zůstává na jedné i druhé stránce černý, není třeba nic měnit a nespotřebuje se žádná energie.

 

Některé pixely se však v průběhu času mohou zaseknout a odmítat změnu i při nové polaritě, což má za následek otisk textu předchozí stránky na nové. Tento jev se nazývá „duchové“ a jeho náprava obvykle proběhne obnovením celé stránky. Proto se občas stává, že celá obrazovka problikne černě, poté bíle a nakonec se vrátí na stránku.

Největší výhody E Ink displeje jsou:

 

– Velmi dobrý kontrast. Díky tomu, že černá je „zobrazována“ černými částicemi inkoustu a bílá vzniká úplnou absencí barvy.

– Displej se během přítomnosti statického obrazu neobnovuje. Pixely mění svůj stav pouze při změně obrazu. Výsledkem je pohodlné čtení, které nenamáhá oči – stejně jako čtení papíru.

 

– Velmi vysoká energetická účinnost. Spotřeba energie je omezena pouze na změnu stránky (nebo procházení nabídek), takže obrazovka po většinu času nespotřebovává energii vůbec.

 

procházení nabídek), takže obrazovka po většinu času nespotřebovává energii vůbec.

ADE je webem EPUBTest.org hodnocena jako jedna z nejlepších čteček EPUB3. Podpora standardu EPUB 3 vám umožní bohatší čtenářský zážitek, například: reprodukci audio a video obsahu, podporu čtení zprava doleva, dynamickou změnu velikosti obrazu bez ztráty čistoty, interaktivní kvízy, lepší zobrazování matematických vzorců a obrovská vylepšení v oblasti podpory asistenčních technologií.

Sony DADC URMS je komplexní řešení pro správu uživatelů a obsahu založené na rozhraní API. Na rozdíl od ostatních alternativ přítomných na trhu nabízí řešení od Sony DADC silnou a přitom flexibilní DRM ochranu založenou na systému ochrany obsahu Marlin s otevřeným standardem. To dovoluje práci s různými obchodními modely a pomáhá firmám vytvářet požadované uživatelské zkušenosti. Řešení od Sony DADC je navrženo pro práci s open-sourcovým vykreslovacím enginem pro elektronické čtení od Readium Foundation, což vývojářům čtecích aplikací umožňuje poskytnout uživatelům příjemný zážitek. Využití souboru je možné omezit, čímž se aktivuje široké spektrum možností sdílení, ať už se jedná o platící zákazníky nebo bezplatnou distribuci, vzdělávací, profesionální, korporátní, knihovnické nebo maloobchodní využití, s tím, že k dispozici je platba za stažení či předplatné. Vlastníci obsahu mají nekonečné množství možností, jak podpořit současné a budoucí obchodní modely a marketingové a propagační strategie.